Επικοινωνία

EGing Photovoltaic Technology Co., LTD.

Σαχτούρη 12, 15232 Χαλάνδρι, Ελλάδα

Τηλ: +30 212 000 2277

Κιν: +30 6951 854 874

E-mail: nikos@egingpv.com, fotis.klonaris@egingpv.de

Website: www.egingpv.gr, www.egingpv.com

Κεντρικό γραφείο Ευρώπης

Lyoner Str. 40, 60528 Frankfurt am Main, Γερμανία