Δελτία Τύπου

16 Ιαν 2020 (EGing PV έργα συνολικής ισχύος 11.7MWp)
EGing PV έργα συνολικής ισχύος 11.7MWp.pdf
24 Οκτ 2019 (Huaneng Group 100MW)
Huaneng Group 100MW Oct 2019.pdf
1 Οκτ 2019 (EGing PV έργα συνολικής ισχύος 17.8MWp )
EGing PV έργα συνολικής ισχύος 17.6MWp Σεπ 2019.pdf
29 Σεπ 2019 (SPIC 2.4GW )
SPIC 2.4GW Sep 2019.pdf
2 Αυγ 2019 (Press release for 750MW SPIC tender)
Press release for 750MW SPIC tender Αug 2019.pdf
19 Ioυν 2019 (EGing PV έργα συνολικής ισχύος 6.2MWp )
EGing PV έργα συνολικής ισχύος 6.2MWp Ιουν 2019.pdf
26 Δεκ 2018 (Press release for 915MW CEEC tender Dec 2018)
Press release for 915MW CEEC tender Dec 2018.pdf