Δελτία Τύπου

Συμμετοχή στην έκθεση Intersolar 2022

EGing PV Intersolar 2022.cleaned.pdf

Συμβάσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 232MW το 2021

EGING PV συμβάσεις για έργα συνολικής ισχύος 232ΜW το 2021 28.01.2022.cleaned.pdf

Νέες συμβάσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 41.5MWp

EGING PV νέες συμβάσεις για έργα συνολικής ισχύος 41.5ΜW.pdf

Νέες συμβάσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 30.7MWp

EGING PV νέες συμβάσεις για έργα συνολικής ισχύος 30.7ΜW.pdf

Φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος πάνω από 100MWp το τελευταίο δωδεκάμηνο

EGing PV έργα συνολικής ισχύος πάνω από 100ΜW το δωδεκάμηνο.pdf
27 Ιουλ 2020, EGing PV νέα έργα συνολικής ισχύος 21.3MWp
EGing PV νέα έργα συνολικής ισχύος 21.3MWp.pdf
2 Απρ 2020, Φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 30.9MWp με φωτοβολταϊκά πλαίσια EGing PV
EGing PV έργα συνολικής ισχύος 30.9MWp στο πρώτο τρίμηνο.pdf
20 Απρ 2020, FY19 financial report
EGing press release 20200520.pdf
16 Ιαν 2020 (EGing PV έργα συνολικής ισχύος 11.7MWp)
EGing PV έργα συνολικής ισχύος 11.7MWp.pdf
24 Οκτ 2019 (Huaneng Group 100MW)
Huaneng Group 100MW Oct 2019.pdf
1 Οκτ 2019 (EGing PV έργα συνολικής ισχύος 17.8MWp )
EGing PV έργα συνολικής ισχύος 17.6MWp Σεπ 2019.pdf
29 Σεπ 2019 (SPIC 2.4GW )
SPIC 2.4GW Sep 2019.pdf
2 Αυγ 2019 (Press release for 750MW SPIC tender)
Press release for 750MW SPIC tender Αug 2019.pdf
19 Ioυν 2019 (EGing PV έργα συνολικής ισχύος 6.2MWp )
EGing PV έργα συνολικής ισχύος 6.2MWp Ιουν 2019.pdf
26 Δεκ 2018 (Press release for 915MW CEEC tender Dec 2018)
Press release for 915MW CEEC tender Dec 2018.pdf